Loading... (0%)

Välkommen till en kallare -torrare – renare miljö med CoolSaver Kondensfilter från Digitech Development

Digitech Development AB tillverkar kondensfilterkassetter med specifika blandningar av mineralier. Produkterna är 100% naturliga och används i olika miljöer för reduktion av tex. fukt-, kondens-, ispåbyggnad, doftproblem samt för adsorbtion av olika gaser.

100% naturliga mineraler

 

Resultatet blir betydande minskningar av energiförbrukning, förbättrad arbetsmiljö samt lägre underhålls-kostnader.

Produktserien CoolSave|@ har behandlats i ett planerat EU-direktiv om “Refrigating and Freezing Equipment”, där den beskrivs som “one of the best available technology on the market regarding energy efficiency”.

“one of the best available technology on the market regarding energy efficiency”.

Verksamheten startade 2001 med studier, forskning och utveckling. Hösten 2003 introducerades små filter för hushållsbruk och 2005 påbörjades kommersialisering av filter för industriellt bruk.

Digitech Development AB och våra samarbetspartners kommer framöver att kännetecknas som en miljömässigt ansvarsfull grupp av företag, som med produktserien CoolSaver® bidrar till betydande energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Vi är alla delaktiga i ansvaret för miljön och ekologin och det är vår övertygelse att världens blickar kommer att fokusera på de företag som medvetet och aktivt bidrar till miljöförbättringar.

Coolsaver