Loading... (0%)
CoolSaver kondensfilter
CoolSaver kondensfilter
 • Motverkar kondensbildning
 • Förlänger hållbarhet
 • Reduoerar frost-/isbildning
 • Minskar kassationer
 • Effektivare kylning
 • Motverkar mögeltillväxt
 • Sparar energi
 • Minskad service och underhåll
 • Jämnare temperatur
 • Betalar sig själva!
Teknisk information
CoolSaver® F-serien.
CoolSaver_F200
Kondensfilter för kyl- och frysmiljöer med förpackade varor.

CoolSaver® F är 100 % miljövänligt säkra, naturligt adsorberande avfuktare, den mest effektiva och enkla metoden att avlägsna fukt och därmed uppnå fördelarna med idealisk kondens- och fuktkontroll.

CoolSaver® F tar bort det mesta av frost- och rimbildning på produkter, glasdörrar, fryslock och bidrar därmed till ökad försäljning. Den renar även luften från besvärande odörer.

CoolSaver® F har i tester visat att gångtiden för anläggningar har minskat med upp mot 30 % vilket innebär en lägre elkostnad, samt förlängd livstid och minskat servicebehov på frysanläggningen. Frysen behöver inte frostas av lika ofta efter att installationsanvisningarna har följts.

CoolSaver® F används av livsmedelsbutiker, hotell, restauranger, kommunala storkök, sjukhuskök, gatukök, bensinstationer, grossistlager, kyl- och frystransporter, etc. i allt från frysskåp och dryckeskylare till stora kommersiella frysdiskar, frysrum, dvs. överallt där mindre kondens önskas,

CoolSaver® behöver ingen elektricitet, har inga rörliga delar och arbetar 24 timmar per dygn.

CoolSaver® R-serien.
CoolSaver_R-serien
Kondensfilter för kylmiljöer med oförpackade varor (frukt, grönsaker, blommor)

CoolSaver® R innehåller 100 % naturliga mineralier, som har egenskapen att avlägsna kondens i kylen, men bibehålla en hög relativ fuktighet och medverkar därmed till att kylsystemet får arbeta i en högre avdunstningstemperatur, vilket förbättrar effektiviteten och kan sänka elförbrukningen med upp mot 30-35 %. Hög fuktighet är bra för färskvaror, kondens är inte bra eftersom den göder bakterier, mögel och andra nedbrytande organismer.

CoolSaver® R behöver ingen elektricitet, har inga rörliga delar och arbetar 24 timmar per dygn. Tester har visat att gångtiden för en kylanläggning har minskat med mer än 30 % vilket innebär en lägre elkostnad, samt inte minst förlängs livslängden på maskinutrustningen.

CoolSaver® R kan hålla färskvaror fräscha i upp till 100 % längre tid genom att bl.a. motverka mögeltillväxt. Mögelsporer i luften orsakar dyrbar kassation och bortfall av råvaror, liksom ständigt återkommande kostnader för sanering.

CoolSaver® R adsorberar etylengas och fördröjer mognadsprocessen då varan är som allra bäst. Etylengas är en naturlig mognandefaktor, som produceras av så gott som alla grönsaker, frukter och blommor, men när gasen lösgörs i luften är den förödande för känsliga färskvaror och påskyndar för tidigt åldrande och förruttnelse. Filtret renar även luften från besvärande odörer.

Installationsanvisning
Skötselanvisning
CoolSaver® Freezer och Fridge
CIMG2947
Kondensfilter för hushållsbruk

En miljövänlig, säljbar produkt och en profilskapande gåva.

Filterkassetterna är rena naturprodukter, som både sänker energikostnaden hos användaren och ger färskvarorna längre hållbarhetstid. CoolSaver® Fridge (för kylskåpet) och CoolSaver® Freezer (för frysen) är båda väldigt populära och uppskattade av sina användare. Produkterna är lätta att använda och placeras bara i kyl- resp. frysutrymmet. De fungerar även som doftbarriärer mellan känsliga färskvaror.

Profilprodukter för ditt företag.

Kassetterna kan förses med avsändarens logotype och text och passar därför perfekt som kampanjvaror samt som presenter till kunder och anställda.

KONDENSFILTER FÖR KYL- OCH FRYSMILJÖER
 • INNEHÅLLER 100 % NATURLIGA MINERALIER
 • FÖRLÄNGER HÅLLBARHETEN HOS FÄRSKVAROR
 • REDUCERAR ENERGIFÖRBRUKNINGEN
 • REDUCERAR FROSTBILDNINGEN
 • MINSKAR KONDENSBILDNING
 • GER KALLARE TEMPERATURER
 • MOTVERKAR MÖGELTILLVÄXT
 • MINSKAR KASSATIONER
 • TAR BORT DÅLIG LUKT
 • BETALAR SIG SJÄLVA