Loading... (0%)
Livsmedelsbutiker
Hotell
Bensinstationer
OKQ8 City Sundsvall

Bakgrund

Sedan några år tillbaka finns Collectric:s system för elmätning/styrning i OK/Q8 City Sundsvalls anläggning. Systemet har till uppgift att registrera hur energi används och vart den ”tar vägen”. Det som bl.a. mäts är ventilation, kylmaskiner, belysningar, värme samt även temperaturmätning i vissa kyl- och frysmöbler.

I glassfrysen finns även en separat elmätning sedan samma tid. Givaren för registrering är placerad i botten på frysen. Temperaturen hade under året legat mellan – 32/-34ºC i medeltemp över dygnet med ganska stor differens för max- och minvärde (-26 till -35ºC) (lång avfrostningscykel)

Elförbrukningen hade varit 6538 kw/h sedan 20/4 -05 vilket gav 21,5 kw/h per dygn eller 7847kw/h per år.

Efter att 2 st Digitech CoolSaver Kondensfilter monterades i frysen 16/12-05 sänktes medeltemperaturen ca -4 grader C efter ca ett dygn.

Därefter ersattes den befintliga termostaten med styrning via Collectric:s system och givaren placerades vid den röda nivågränsen. Gränsvärdet för styrning lades från -19 till -22 grader med filtrering både på mätvärdesförändring och en tidskonstant. Detta visades som -24 till -26 grader i botten på frysen (vid vår registrerande givare). Temperaturen höjdes alltså med ca 8 grader jämfört med tidigare.

Medelförbrukningen av el under dygnet blev då 17.3 kw/dygn, vilket innebär att besparingen per år är 1533 kw/h (ca 20 %) på en frysmöbel.

Urban Jonsson, Collectric AB

Restauranger
Energibolag
Bagerier och konditorier
Livsmedelsindustrier
Båtar / Rederier
VIKING LINE INSTALLERAR MER OCH PÅ FLERA BÅTAR
VikingLine

För att få mindre isbildning i frys- och kylutrustningen ombord installeras nu fler kondensfilter i fartygens frys och kylutrymmen. Viking Cinderella har provat utrustningen ombord några månader och är mycket positiva till resultatet som innebär att de nu går vidare med fler installationer och även på andra av Viking Lines båtar. Så här sa kökschefen Harry Ahlskog efter utvärderingen: – Speciellt imponerad blev jag över hur snabbt resultatet visade sig.

Kökschef Harry Ahlskog, till vänster på bilden, tillsammans med lagermästare Tom Eriksson i ett av Cinderellas frysrum med kondensfilter på väggen bakom sig.

Tom Eriksson, lagermästare ombord på Viking Cinderella, har stor erfarenhet av förvaringen ombord på fartyget och i sitt arbete daglig kontakt med kylarna och frysarna sa efter utvärderingsperioden:

- Jag kan spontant säga, att jag blev positivt överraskad av effekten och att den märktes så snabbt efter installationen, redan under första dygnet.

Förutom att tiden för arbetet med att hålla isen borta nu kan nu användas till annat blir det även en bättre förvaring för kylvaror ombord och det ser fartygspersonalen också som något mycket positivt.

- Harry Ahlskog, Tom Eriksson